Istnienie w przestrzeni serca jest jakością, której poszukuje się we Wszechświecie w ogóle. Rozświetlone serce widoczne jest w energiach na wielką odległość. Dlaczego? Bo jest światłem Boga.

Komunikacja serca i kosmiczny dialog.

zdjęcie: Google

Rozświetlone iskry lubią zbierać się w grupy, by świecić jeszcze jaśniej. Na mocy wspólnego porozumienia budują nowe, piękne rzeczy, od których Wszechświaty wzrastają.

Rozświetlone serce ma ogromną moc. Swoim blaskiem potrafi rozświetlać iskry innych serc.

Rozświetlone serce ma moc wzniecić wielki pożar drugich serc, nie tylko tu, na Ziemi, ale w całym Uniwersum.

Przestrzeń serca to cząstka boskiej świadomości w nas. Łączy różnorodność Wszechstworzenia w jedno. Każdy z nas jest inny, przestrzeń serca jest tą płaszczyzną, w której jesteśmy jednością. Każda świadomość ma swoją prawdę. I to jest doskonałe. Różnorodność tworzy najpiękniejsze obrazy. Płaszczyzna serca ma moc łączenia wszystkich dróg. Prawda serca jest jedna i jest bardzo prosta: to obecność Boga, z którego wszyscy się wyłoniliśmy. Całe istnienie. 

Każdy z nas ma różną świadomość, jednak prawda serca łączy wszystko. W duchowym sercu rozwija się uczucie jedności ze Wszystkim Co Jest. Odczuwamy ją jako radość, akceptację i światło istnienia. Będąc w przestrzeni serca czujemy się częścią Boskiego Stworzenia.

Bóg dał nam przestrzeń serca byśmy mogli, pomimo różnic porozumiewać się na płaszczyźnie jedności.

Energia serca jest źródłem bezinteresowności i poczucia współistnienia. Otwarte serce jest podstawą do budowania nowej rzeczywistości, w której ludzkość jest jedną, wielką, Ziemską Rodziną. Czujemy się współodpowiedzialni za rzeczywistość, którą tworzymy.

Kiedy osiągniemy ten stan, będziemy przygotowani na kosmiczne zjednoczenie. Kosmiczny dialog polega na komunikacji z poziomu serca właśnie. Tylko tak, pomimo ogromnych różnic ewolucyjnych czy gatunkowych jesteśmy w stanie porozumiewać się i tworzyć na wspólnej płaszczyźnie rzeczy piękne.

W przestrzeni serca nic nie jest lepsze i nic nie jest gorsze. Wszystko po prostu istnieje w wielkiej harmonii i prostocie. To boskie piękno nasze Kryształy Serca widzą i rozpoznają, stwarzając nam wspólną przestrzeń do komunikacji.

Komunikacja piątego wymiaru jest dialogiem z przestrzeni serca. Do tego dążymy.

 

Domy Duchowe będą jednoczyć Dusze do wspólnej pracy na rzecz nowej rzeczywistości.

Z rozświetlonych Dusz/serc powstaje mandala świała. Jej siła jest ogromna, ponieważ zasila ją Bóg.

Rodzi się cywilizacja serca.

 

 

 

 

 

 

Poczytaj także: 

Globalne Pole Serca.

Pole serca - nowa świadomość ludzkości.

Kryształ serca. Boże Ziarno w nas.

W przestrzeni serca.

Ziemia jako Istota Duchowa.