Planeta Ziemia jest ISTOTĄ DUCHOWĄ. My, ludzie i wszystko, co tu istnieje jesteśmy Jej dziećmi. Jesteśmy połączeni naszymi sercami z Sercem Matki Ziemi.

Ziemia jako Istota Duchowa.

Energia Serca Ziemi, to przepiękna energia bezwarunkowej miłości. Nasze serca zostały połączone z Jej Sercem, a przez to włączone do sieci serc otulających planetę. Odbyło się to w jakimś stopniu na poziomie ludzkości. Mam tu na myśli serca gotowe do tego procesu. Są to serca, w których mieszka bezwarunkowa miłość, która jest jedną z podstawowych Boskich Wibracji tworzących Uniwersum.

Wiele serc będzie dołączać do sieci przez najbliższe miesiące i lata. Jest to jeden z etapów przechodzenia do nowego świata.

1. Serce Ziemi jest czystą, bezwarunkową MIŁOŚCIĄ. Jest to struktura wielowymiarowa, w której najintymniejszym miejscu panuje krystaliczna gęstość Boskiego Źródła. Ta planeta, jak Wszystko Co Istnieje jest obliczem Boga, wyrazem Jego Kreacji, gdyż jak wiemy WSZYSTKO JEST NIM. Z krystaliczną strukturą możemy łączyć się świadomie poprzez przestrzeń naszego serca, po to by się wzmacniać, oczyszczać, czerpać miłość i wiedzę.

2. Tylko serca emanujące częstotliwościami źródłowymi, będą włączane do siatki życia Nowej Ziemi. Nowa Ziemia to ta Istota, która powstała i powstaje w procesach przekształcenia, kiedy spływają nowe fale (od roku 2012 do czasów obecnych). Proces energetycznego przejścia Ziemi do piątej gęstości zakończył się. To, co dzieje się obecnie z ludzkością, jest to odpowiedź naszych serc na przemianę planety – nasze dostrajanie się do częstotliwości nowych wibracji, nowego świata. Proces ten będzie trwał przez najbliższe lata. Przyniesie zmiany, których nieprzygotowana część ludzkości nie będzie w stanie pojąć.

3. W procesie przemiany jesteśmy wspierani i cokolwiek by się nie zdarzyło, on powiedzie się, ponieważ taka jest Wola Boga, taka jest wola Ziemi. Ona prosiła o rozłożenie w czasie, aby procesy objęły ludzkość w jak największym stopniu. Dlatego nie martwmy się niczym. Trwajmy w stanie radości, miłości, wiary w wolę Źródła.

4. SIEĆ ŻYCIA jest to otaczająca Ziemię pulsująca, energetyczna, od jasnoniebieskiej, przez białą, diamentową, złotą do purpurowej struktura, w której jesteśmy połączeni z wszelkimi przejawami życia na tej planecie - od źdźbła trawy do promienia słońca – życiodajnej energii. Jako Dzieci Ziemi, jesteśmy jej integralnym elementem na równych prawach co zwierzęta, góry, lasy, woda. Odkryjmy w sobie tę prawdę.

5. Ziemia jest naszą Matką. Z Niej się rodzimy (wymiar fizyczności), w Niej trwamy i do Niej powrócimy. Ona jest przejawem żeńskiej energii Uniwersum. To majański IMOX – kosmiczny nurt boskiej kreacji. Siła Twórcza, której w fizyczności przejawem są kobiety. Energia żeńska (energia materii, energia serca) przejawi się w Nowym Świecie. Przywracana zostanie zaburzona równowaga pomiędzy płaszczyzną rozumu (ego), a płaszczyzną serca (emocji) Ego jest męskie. Energia serca symbolizuje energię kobiecą. Nastanie pomiędzy nimi harmonia.

6. Mając połączenie z Sercem, Duszą i Siatką Życia Ziemi, uzyskujemy dostęp do Jej UZDRAWIAJĄCYCH MOCY.

Ostatni czas przynosi wielu z Nas doświadczenia połączenia z polem, z Duszą, z energią Siatki Życia i Serca Ziemi. Jeśli tak jest ten post powinien przynieść rozpoznanie.

W duchu jedności z Istnieniem.

 

 

 

Poczytaj także: 

Dzieci Ziemi, Dzieci Gwiazd, czyli o źródłach zasilania istoty ludzkiej.

Powrót do źródła - oczyszczanie/uzdrawianie ciała i Duszy w polu Ziemi.

Pole serca - nowa świadomość ludzkości.

Nowa Ziemia: transmutacjia ludzkości. Ostatnia prosta do Nowego Świata.