w przestrzeni serca
cytat
Nie zmienisz świata, ale możesz zmienić swoje myślenie o nim. Kiedy zmienisz myślenie, skutek zmieni się automatycznie.

Obecny porządek świata zmierza ku zakończeniu. Nadchodzi nowy czas życia i tworzenia z przestrzeni ludzkiego serca, gdzie najważniejsza jest miłość. Czas, gdy będziemy podejmować odpowiedzialność zbiorową. Będziemy myśleć o sobie jak o jednej, wielkiej, Ziemskiej Rodzinie. Im silniejsza Nasza wiara, tym pewniejsze jest Nasze jutro.

Twoje osobiste wzniesienie, to najcenniejszy dar, jaki możesz oferować tej Planecie. Poświęć w ciągu dnia chwilkę swojego cennego czasu. Wesprzyj Ziemię intencją i sercem. 

Dar Twojego serca pomoże w prowadzeniu i utrzymaniu bloga. Przy wpłacie wybierz opcję: dla rodziny i przyjaciół. Wspólnie z Duszą bardzo dziękujemy.
Jesteśmy w czasie trwania drugiego z trzech bardzo poważnych przesunięć energetycznych w rozwoju ludzkości. Na każdego z nas fala zadziała na innym poziomie, w zależności od tego, co osiągnęliśmy w drodze osobistego rozwoju.
22.03.2020
Dusza jest energią. Jej podstawowa płaszczyzna istnienia, to świat energii.
18.03.2020
Energie z Centralnego Słońca ruszyły ku Ziemi. To potężne, źródłowe kody światła Boskiej Woli płynące do nas z Centrum Stworzenia. Zmiany dziejące się aktualnie w świecie odbywają się pod Jego wglądem. On teraz jest bezpośrednio zaangażowany w...
14.03.2020
Koło życia to dopełniające się wzajemnie elementy, które istniejąc, wynikają z siebie tworząc kruchą, ale solidną podstawę Istnienia. Wszyscy razem i wszystko razem tworzy całość - Boską Kreację. Potężna i niezwykła to siła. Niezgłębiona tajemnica...
07.03.2020
Umyśliło się nam, że osiągnięcie duchowego mistrzostwa wymaga wielu skomplikowanych praktyk, kursów, uczenia się, warsztatów. Tym czasem duchowość jest prosta, a wszystkie narzędzia których potrzebujemy mamy w sobie. Bóg tak pięknie wszystko...
19.02.2020
Według Majów czas ma trojaką konstrukcję: czas Wszechświata, który jest płaszczyzną, gdzie wszystko dzieje się jednocześnie w wiecznym Tu i Teraz; cykliczny czas Ziemi, mający naturę koła i linearny czas człowieka, który jest zmierzaniem od punktu...
16.02.2020
Ziemia jest także Ciałem i Duszą w drodze doświadczenia.
05.02.2020
Jeśli świat natury będziemy postrzegać jako żywy, pełen istot i duchów żywiołów, on do nas przemówi. /Tenzin Wangyal Rinpocze.
01.02.2020
Cokolwiek robisz Kobieto - TWORZYSZ ŻYCIE.
14.01.2020
Rok 2020 jest rokiem naprawdę wyjątkowym. Ziemia przechodzi czas izolacji energetycznej, którego podstawowym celem jest przebudowa starych struktur planetarnych 3D do nowego paradygmatu 5D. Jesteśmy na przejściu do nowego fraktala rozwojowego....
12.01.2020
Przemiany na Ziemi weszły w kolejną fazę energetyczną. Jako ludzkość (także Ziemia) jesteśmy na przejściu do kolejnego (wyższego) fraktala rozwojowego, do którego byliśmy razem z planetą przygotowywani energetycznie przez pięć ostatnich lat. 2019...
03.01.2020
Każdy punkt kryzysu jest punktem mocy. Potrafisz to zobaczyć? Obudźmy się do mocy i jedności serca.
18.12.2019