Menu
Ziemia – Planeta Aniołów.

Dusza to istota nieśmiertelna w obrębie Wszechświata, w którym istnieje. Znaczy to tyle, że będzie istnieć tak długo, jak długo istnieje Wszechświat, w którym bytuje. Dusze mają różne źródła pochodzenia, jednak każde źródło ma swój początek w Bogu.

Pierwotnie Ziemia została stworzona przez Anioły jako pole dla ich doświadczeń Duchowych. We Wszechświecie jest wiele miejsc podobnych do Ziemi, jednak nasza planeta jest pierwotną wersją fizycznego wymiaru. Wzorem. Doświadczeniem, które się udało. Wszystkie inne planety 3D powstały i powstają na jej podobieństwo, jednak nie oznacza to, że wyglądają tak samo. Planeta Ziemia została stworzona przez Anielski Zakon Gai. Zakon, którego archetypową manifestacją, czyli „specjalizacją” jest wymiar fizyczności.

Pierwsze Dusze, które wyszły z Domu Boga to były Dusze Anielskie. Anioły są najstarszymi stworzeniami Wszechświata. (Wg przekazu Tobiasza). Początkowo Dzieci Boga było niewiele. Z czasem jednak przybywało ich więcej i więcej, aż w końcu Dusze zaczęły jednoczyć się w Anielskie Duchowe Rodziny skupiające się wokół pierwszych pionierskich Dusz. Były to m.in. Dusze Michała Anioła, Rafaela, Gabriela, Uriela, Gai...

We Wszechświecie istnieje 144 tysiące anielskich Duchowych Rodzin mniejszych i większych. Razem tworzą one Duchowy Zakon Arc. Każda z Duchowych Rodzin posiada jedną szczególną moc inaczej archetyp, który ją określa. Może to być na przykład pokój, mądrość, miłość, zjednoczenie itd.

Różne były związki pomiędzy Zakonami i nie zawsze polegały one na współpracy. Często także na zatargach. Wszystko bowiem jest częścią DOŚWIADCZENIA. Dusze Anielskie i każde Dusze, tak, jak my – Ludzie wciąż doświadczają ku wzniesieniu, bo taki jest zamiar Boga. I to jest najważniejsze ich zadanie. Anioły posiadają doskonalszą naturę od ludzkiej, jednak są do nas bardzo podobne. Ich przewaga nad nami polega na większej świadomości. Wiele z nich to Dusze stare jak Wszechświat, zatem bardziej doświadczone. Kiedyś i my – Ludzie osiągniemy taki poziom i staniemy się „Aniołami” dla innych wznoszących się cywilizacji.

Anioły przychodzą na Ziemię aby doświadczać istnienia w gęstości fizycznej. Ich Dusze są jak wszystkie inne Dusze we Wszechświecie. To znaczy zbudowane z emocji, pragnień i doświadczeń. Jak wiemy emocje to nie tylko „dobro”.

Integralną i najbardziej intymną częścią każdej Duszy jest CIEŃ. To jest esencja nas samych dana nam od Boga dla wzrastania. Cień mieści w sobie wszystko to, czego nie kochamy, z czym mierzyć się nie chcemy. Cień istnieje w Duszy na równych prawach co światło. Został dany Duszy od Boga, po to by mogła stać się całością kiedy wyszła z Domu Boga. Celem wędrówki Duszy jest integracja Cienia i Światła. Objawia się to w miłości własnej. Od momentu kiedy pokochasz siebie zaczyna się wzrastanie Duszy.

Anioły mają emocje i charakter. Tak jak my, słabsze i mocne strony. Kochają Wszechświat miłością bezwarunkową. Każdego i wszystko równo. Zazdroszczą trochę ludziom ziemskiej miłości. Chcą doświadczać w fizyczności, dlatego wcielają się tutaj by poznawać ziemski wymiar i wszystko to, co jest z tym związane.

Anielskie Dusze i każde Dusze uczą się trudnych i pięknych doświadczeń. Jest im to potrzebne do wzrastania. Aby powstała całość Światło i Cień muszą się połączyć i zrównoważyć. Kiedy Anielska Dusza osiągnie ten stan, zaczyna wzrastać w kierunku oświecenia. Przychodzi pamięć Źródła i radość życia. Następuje wyjście z kręgu reinkarnacji, który nazywam Kręgiem Doświadczeń. Przychodzi chęć pomocy innym. Anioły kochają ludzi bardzo.

*Na podstawie Podróży Aniołów G&L Hoppe