To taka Dusza, która jest światłem Boga. Nim się zasila, w Nim jest zanurzona i w Nim wzrasta. Kiedy Anielska Dusza się rozświetli, światło Boga przejawia się poprzez wcielenie, które jest, najogólniej ujmując, Dobrym Człowiekiem kochającym siebie, innych i życie.

Anielska Dusza.

To dobro może się przejawiać w najróżniejszej postaci, w zależności od tego jaką osobowość ma Dusza. (Dusze posiadają własną osobowość związaną ze źrodłem/ domem duchowym, z którego pochodzą, osobistą barwą nadaną od Boga, żywiołem jaki dominuje w ich energii - woda, ogień, przestrzeń, ziemia, powietrze, a także specyficzną konfguracją kosmicznych pierwastków). Dlatego jedną będzie cechować radość, inną twórczość, jeszcze inną odwaga, wrażliwość, waleczność itd.

Dusze są różne, dlatego My - Wcielenia, jako ich przejaw jesteśmy różni. I to jest piękne.

Wszystkie Anielskie Dusze cechuje jednak jedna rzecz: chęć pomocy innym. Kiedy Anielska Dusza w swojej wędrówce osiągnie wibracje Boskiego Źródła, zaraz chce dzielić się pamięcią i doświadczeniem z innymi Duszami. Taka pomoc duchowa w drodze do Domu, który w istocie rzeczy jest w Nas samych.

 

 

 

 

Poczytaj także:

Kim są Ziemskie Anioły?

Płeć Duszy.

Droga Duszy: Narodziny nowej Duszy.

Odcienie Boskości.