Dusze w swojej istocie nie mają płci są czystą energią, są amorficzne. Jednak na poziomie przejawienia (doświadczania), gdzie energia Boga rozszczepia się w pryzmat, Dusze mogą sobie "nakładać" płeć i robią to.

Płeć Duszy.

Dusza jest wielowymiarowym bytem eterycznym zbudowanym m.in. z energii pięciu żywiołów (kwantowych energii kosmicznych budujących Wszechświat) – wody, ognia, ziemi, wiatru i przestrzeni. Przestrzeń jest żywiołem transformacji. W jądrze każdej Duszy znajduje się jej esencja. Jest to szczególna energia/częstotliwość, która nadaje jej charakterystyczne cechy odróżniające ją od reszty Dusz.

Esencja Duszy jest boską energią, zawierającą w sobie równowagę światła i cienia, jing i jang, energii męskiej i żeńskiej. Każda Dusza ma „osobowość”, zależną od żywiołu, który w niej dominuje i esencji źródła, z którego pochodzi. Z "charakterem", czyli specyficzną konfiguracją kosmicznych energii w Duszy wiążą się określone preferencje doświadczania. Doświadczanie także kształtuje osobowość Duszy.

Więc Dusza zbudowana jest z kosmicznych energii, które są boskim budulcem we Wszechświecie, a także energii męskiej i żeńskiej, światła i cienia, które są w idealnej równowadze, gdy Dusza przebywa w Źródle, w Boskiej Jedni. Kiedy opuszcza Źródło w trakcie doświadczeń kształtuje się jej osobowość. O kierunku doświadczania Dusza decyduje sama. Proporcje esencji z idealnej, boskiej równowagi zmienają się i powstaje coś na kształt płci Duszy, w zależności od tego, która esencja przeważa. Życie jest wielopoziomowe, dotyczy to także Dusz. Co jakiś czas Dusze powracają do Źródła, by zajmować się przepuszczaniem boskiej energii. To jest czymś w rodzaju recyklingu, odnowy, odpoczynku. Wówczas zrzucają z siebie wszelkie doświadczenia i na nowo powracają do boskich idealnych proporcji i tak cyklicznie. Po wyjściu ze Źródła Dusza może powrócić do poprzedniej osobowości (która jest przechowywana w polu zbiorowej świadomości), jeśli uzna ją za wartościową - i, nakładając ją na siebie rozpocząć nowy eteap doświadczania.

Proporcje energii męskiej i żeńskiej zmieniają się w Duszy. Jest to odzwierciedleniem nieustannego przepływu energii we Wszechświecie. O ich układzie decyduje Dusza w trakcie drogi przez doświadczenie. Zmiany proporcji jing i jang, dominacja żywiołów, energii kosmicznych przejawia się w nas, jako że jesteśmy emanacją Duszy w tej rzeczywstości. Każdy z nas tworzy unikatową jednostkę cechującą się indywidualną osobowością/ charakterem. Proporcje żywiołów/ energii zmieniają się w nas i są różne w różnych etapach życia. Stąd między innymi uczucie zmiany.

W drodze przez doświadczenie Dusza może przybierać "płeć". Raz może być męska, raz żeńska. Kiedy jest żeńska może wydać z siebie nowe życie, nową Duszę. Jest to przejawem boskiej kreacji. Dusze posiadają ten aspekt Boga w sobie. Mogą Tworzyć Nowe Życie, wydzielając z siebie energię. Nowo narodzona Dusza rozpoczyna własną podróż przez doświadczenie.

Istnienie jest cyklicze. Cykliczność jest jednym z praw Wszechświata. Życie jest także nieustającym przepływem. (Kolejne prawo Wszechświata.) Istnienie polega na nieskończonym tańcu, przeplataniu się energii. Na tym etapie życia posiadam dominację męskiego pierwiastka w Duszy, co się przejawia w cechach mojej osobowości. Jest to ściśle związane z zadaniami i drogą Duszy. To połączenie na wyższym poziomie. Dopełnianie w celu osiągania boskiej pełni. Ta pełnia objawia się na wielu płaszczyznach. "Męskie" Dusze często przybierają ciało kobiety, ponieważ daje im to większe możliwości twórcze. Oczywiście nie jest to regułą. Kobiecość (kosmiczny majański IMOX - kreacja) jest wyrazem Boskiej Kreacji. Kobiecość tworzy, buduje wszechświaty. "Męska" Dusza w ciele kobiety daje pełnię na wielu poziomach, także fizycznym.

Mimo wszystko jednak pamiętajmy: najpierw jesteśmy ludźmi/ Duszami, potem kobietami i mężczyznami. Gdyby świat, który stworzyliśmy widział i szanował to, nasza rzeczywistość wyglądałaby zupełnie inaczej.

 

Więcej o żywiołach znajdziecie w książkach Tenzina Wangyal Rinpcze pt. Leczenie formą, energią i światłem oraz Prawdziwe źródło uzdrowienia (tutaj także o starożytnej, tybetańskiej praktyce odzyskiwania Duszy.)

 

Świadomość, to wolność. 

 

 

 

 

 

Poczytaj także:

Jeden krok więcej. O męskości i żeńskości.

Kilka faktów o Duszy.

Zdrowie Duszy, czyli co lubią Dusze?

Ziemia - Szkoła Dusz: oprogramowanie anielskie i nowy świat – rozmowa z Aleksandrem Deyev. 

Zintegrowana świadomość Duszy.