Przestrzeń serca, jest portalem pozwalającym na komunikowanie się z Duszą i Wszechświatem. Jest prawdziwą rzeczywistością w Nas, choć niefizyczną, jednak bardzo realną.

W przestrzeni serca.

Kiedy poznać, że przestrzeń serca jest otwarta? Odczuwam ją jako wibrujące ciepło, energetyczny kwiat. Czasem, też jest to przyjemny ucisk w klatce piersiowej. Obecność dająca mi uczucie PEŁNI. Czasem jest to lejowaty wir energii lub promienie łączące z Bogiem, Wszechświatem, Sercem Ziemi. Towarzyszy temu głęboka wewnętrzna cisza, harmonia, często wzruszenie.

Jest to także uczucie wielowymiarowej przestrzeni, wrażenie, że ma się w sercu wielką krainę, cały kosmos, Wszechświaty. Świadomość schodzi do przestrzeni serca. Umysł jest jedynie projektorem, na którym wyświetlają się obrazy, głosy, wrażenia z tamtego świata. Ma się uczucie wielkiej miłości i ciszy, w której słyszysz Harmonię Boskiego Stworzenia. Jesteś połączony z Boską Matrycą - Siecią Wszechistnienia, którą widzę jako złote nici prznikające Wszystko Co Istnieje. Kiedy jesteś w przestrzeni serca, następuje uzdrowienie na wielu płaszczyznach, także ciała fizycznego.

Przestrzeń serca pozwala na komunikację ponad różncami i na płaszczyźnie Uniwersalnej Prawdy Miłości. Otwiera drogę dla porozumienia z Królestewm Roślin i Zwierząt. Daje możliwość połączenia sie z Boską Jaźnią, co umożliwia przypomnienie sobie o swojej mocy, sile, a także drodze, zadaniach i talentach Duszy. Odnajdujesz radość istnienia. Odnajdujesz swoje miejsce w Boskiej Układance. Przypominasz sobie o swoim Mistrzostwie.

W realnym świecie pragniesz kontaktu z przyrodą, przebywania w słońcu, zażywania żywiołów. Wyostrzają się zmysły, niewiele się je. Następuje utrata zainteresowania sztucznymi sprawami świata doczesnego. Poszukujesz samotności, w której masz możliwość spotkań z Duszą, z samym sobą, z Bogiem, z Duszą Ziemi i Wszechświatem. Potrafisz odczytywać znaki z przestrzeni, czujesz boskie prowadzenie i opiekę Niebiańskich Istot. Jesteś w stałym kontakcie z Duszą, która jest Twoim przewodnikiem od Boga w materialnym świecie.

Teraz Żyjesz Prawdziwie.

 

 

Poczytaj także:

O czytaniu znaków z przestrzeni.

Radość świadomego stnienia. 

Wewnętrzny Mistrz - Boska Pełnia w Tobie.