Twoja Dusza przychodzi od Boga. Twoje Ciało pochodzi od Ziemi. Jako istota ludzka jesteś unią tego co kosmiczne i tego co materialne. W nieskończoności jesteś Dzieckiem Wszechświata, w fizyczności jesteś Dzieckiem Ziemi, nierozerwalnie zjednoczonym z tym co wieczne i z tym co skończone w Tu i Teraz. Doskonała pełnia.

Dzieci Ziemi, Dzieci Gwiazd, czyli o źródłach zasilania istoty ludzkiej.

Wiesz, że jesteś Dzieckiem Ziemi? Ziemia jest Twoim ciałem, woda jest Twoją Krwią. Powietrze jest Twoim Oddechem, ogień jest Twoim duchem. Przestrzenią jesteś Ty.

Każdy z Nas zawiera w swojej Duszy część Duszy Ziemi, a w swoim ciele Ciało Ziemi. W Niej się zrodziłeś i w Niej istniejesz Tu i Teraz w procesie ziemskiego doświadczania.

Kiedy Dusza przybywa do danego świata przechodzi najpierw przez Jego Duszę. Zostaje w nią wpięty określony pakiet energetyczny, który pozwala na doświadczenie w warunkach danego świata. Na Ziemi nie jest inaczej.

Ziemia w czystej postaci to świat przyrody. Matriks jest programem energetycznym nałożonym na Nią, po to byśmy jako ludzkość mogli tutaj istnieć, rozwijać się i tworzyć. Matriks jest też określonym polem, pakietem energetycznym, systemem konkretnych reguł, w którym Dusze mogą bawić się w doświadczenie celem rozwoju i realizacji osobistej drogi doświadczenia.

Więc kiedy Dusza, w drodze doświadczania przybywa na Ziemię, najpierw przechodzi przez Duszę Ziemi. Tam zostaje wpięty w nią określony pakiet energetyczny, który jest niczym innym jak zbiorem konkretnych reguł, które pozwolą Duszy na doświadczenie w tutejszym świecie. Dzięki temu ciało, które Dusza wytworzy w okresie płodowym będzie się mogło utrzymać w ziemskiej rzeczywistości. Mamy potrzebę jedzenia, czyli energetycznego zasilania ziemskiego ciała. Lub mamy potrzebę tworzenia systemów i reguł politycznych, religijnych porządkujących istnienie ludzkości w rzeczywistości ziemskiej. Mamy potrzebę rozwoju, uczenia się, udoskonalania rzeczywistości. Chcemy coraz bardziej komfortowo i łatwiej żyć tu. Pęd do rozwoju pozwala na ewolucję ludzkości. Mamy także potrzebę uprzyjemniania sobie ziemskiej rzeczywistości tworząc muzykę, sztukę. Mamy w sobie potrzebę stwarzania i odkrywania (nieuświadomione odbicie boskiej kreacji).

Ziemskie potrzeby są niczym innym jak przejawianiem się w nas systemowych pakietów energetycznych. Część z nich jest podstawowa (instynktowna) i dotyczy przetrwania. Są one potrzebne do utrzymania ciała fizycznego w rzeczywistości materialnej. Część pakietów służy porządkowaniu i organizowaniu rzeczywistości doświadczania. Część jest natury wyższej i służy uprzyjemnianiu istnienia np. potrzeba rozrywek kulturalnych. Zadaniem pakietów matriksowych jest stwarzanie przestrzeni do DOŚWIADCZENIA i ROZWOJU, które są podstawowymi celami każdej Duszy. Aktywacją i ukierunkowaniem energii programów systemowych na poziomie jednostki kieruje Dusza, zgodnie z drogą obraną na dane życie.

W procesie budowy ciała ludzkiego aktywnie uczestniczy Dusza Ziemi. Do szóstego miesiąca ciąży głównie ona kieruje rozwojem płodu, stwarzając materię. W siódmym miesiącu kontrolę nad procesami przejmuje Dusza. Zatem jako istota ludzka jesteś owocem wspólnych działań Twojej Duszy, Duszy Ziemi i pola rodziców. Należysz jednocześnie do dwóch światów. W duchowym do Duszy, w materii do Ziemi. Jesteś w tym świecie zanurzony, a Twoje ciało jest z Ziemią nierozerwalnie zjednoczone. Jesteś Dzieckiem Ziemi, z Niej się zrodziłeś. Pole planety jest też najdoskonalszym uzdrowicielem dla materii w Tobie.

Ziemia mówi: przyjdźcie do mnie moje dzieci, a ja was uleczę.

Twoje ciało pochodzi stąd. Twoja Dusza pochodzi z wieczności. Na chwilę jesteś Dzieckiem Ziemi. Przez wieczność jesteś też Dzieckiem Gwiazd. Aby istnienie było pełnią, potrzebna jest harmonia pomiędzy tym co duchowe i tym, co materialne. Im wyżej wzrastasz w górę, tym bardziej zakorzeniaj się w życiu. Energetycznie jesteś zasilany z dwóch źródeł: boskiego, dzięki Duszy i ziemskiego dzięki ciału i energii planety. A wszystko to razem zawiera się w Boskiej Matrycy Istnienia.

Kiedy doświadczasz pełni świadomego istnienia, rodzi się w Tobie zachwyt nad geniuszem Stworzenia. Zachwyt nad mistyką zjednoczenia tego co duchowe, z tym co materialne. Góra łączy się z dołem, duch z materią, energia z fizycznością. Wszystko w doskonałym tańcu JEDNOŚCI, która daje PEŁNIĘ. Teraz istniejesz prawdziwie.

Na chwilę jesteś Tu doświadczając życia w materii. Kiedy przyjdzie czas oddasz Ziemi to co do niej należy i wyruszysz w dalszą drogę na innych poziomach.

I tak to jest.

 

Ps.

Mamy dwie możliwości połączenia energetycznego z Boską Energią Życia: od góry przez czakrę korony idzie energia kosmiczna lub od dołu, przez czakrę podstawy idzie energia Ziemi, którą z hinduizmu nazwaliśmy tutaj energią kundalini. Obie energie, to ta sama energia - energia Życia/ Boga. Celem rozwoju osobistego jest wytworzenie otwartego przepływu energetycznego z Wszechświatem, który wymaga, by nasze punkty energetyczne (czakry) funkcjonowały prawidłowo.

Jesteśmy Dziećmi Ziemi.
Jesteśmy Dziećmi Gwiazd.

 

To co energetyczne łączy się z tym, co mateialne do unii w PEŁNI ISTNIENIA.

Budzimy się Dzieci Wszechświata. Kosmiczna Rodzina na Nas czeka.

 

 

 

 

Poczytaj także:

Powrót do źródła - oczyszczanie/uzdrawianie ciała i Duszy w Polu Ziemi.

Dusza i śmierć. O świadomym przechodzeniu do innych wymiarów.