20/22 marzec równonoc i kulminacja. Z wiosną nastało nowe życie, nowa epoka dla Ziemi i NOWY ŚWIAT. Z matrycy Ziemi odpalił się piąty wymiar... Pytanie: Jakie przełożenie na świat rzeczywisty będzie miała aktywacja piątego wymiaru? Zazwyczaj takie procesy przebiegają bardzo powoli...

Przełożenie piątego wymiaru na dzisiejszą rzeczywistość.

I to się zgadza. Nie spodziewajmy się zaraz „cudów” z nieba, choć one będą się dziać i będą burzyć stary porządek. Proces stabilizacji i przekształcania świata potrwa w czasie. Dotarcie do stanu końcowego zajmie nam dwa, trzy pokolenia.

Odpalenie piątej rzeczywistości nie spowoduje, że nagle wszystko odpadnie i będzie doskonale, i tylko miłość. Rewolucja nastąpi najpierw w przestrzeni naszych serc. To już się dzieje. Efektem zmiany będzie przesunięcie w świadomości ludzkiej, proces ten trwa w czasie i wymaga naszych starań. Odpalenie piątej rzeczywistości obliguje nas do jeszcze większej pracy nad sobą. Nowe energie ułatwiają nam proces, ale także (poruszając to, co boli) przymuszają od zajrzenia wgłąb siebie, uzdrowienia tego co potrzebuje uznania. Przygotowujemy Nowy Świat dla naszych następców. Wolny i harmonijny. Dotychczasowy stan rzeczy powoli wygaśnie.

Energie 5D powodują, że rozszczelnia i uchyla się ciężka zasłona zapomnienia trzeciego wymiaru. Popuściła nam kontrola ego/umysłu, dając nam możliwość dotarcia do swojej prawdziwej Boskiej Jaźni. Serca, w których każdy z nas ma zapisany boski od światła dochodzą do głosu. Kontrola i zniewolenie ludzkości odpadnie. Odkryjemy naszą prawdziwą Istotę i sens naszego pobytu na Ziemi. Będziemy żyć ze świadomością Duszy, jej drogi i celem, który ona chce osiągnąć. Będziemy znać jej Dom Duchowy. Będziemy mieć rozpoznanie po co Tu przyszliśmy i jaka nasza rola. Będziemy mieć świadomość planetarną i galaktyczną.

Taka świadomość pozwoli nam na zupełnie inny poziom życia. Miłość, szacunek do wszystkiego co jest, uznanie duchowości i materii na jednym poziomie, sprawią, że życie osiągnie harmonię. Będziesz przychodzić na Ziemię, żeby budować, a nie niszczyć. Przestaniemy się męczyć, błądzić. Przejrzymy na oczy. Uszanujemy Ziemię i wszelkie inne formy życia, ponieważ naturalnym stanie się zrozumienie, że Wszyscy Jesteśmy Jednością. Zapanuje pokój, nastaną czasy nowych technologii i nowych reguł opartych na zasadzie dobra wspólnego. Staniemy się jedną, wielką, ziemską rodziną. Wszelka przemoc zginie bezpowrotnie, ponieważ nie będzie miała się czym żywić.

Ale to cel ostateczny. Przed nami lata pracy, na rzecz przyszłych pokoleń. Wielu z Nas, dożyje tu swojego przeznaczenia i więcej nie powróci. Wypełnimy to, po co Tu przybyliśmy na ten bardzo ważny czas. Przetrzemy innym szlak do NOWEGO ŚWIATA.

 

Pozdrowienia.