Silne energie, które spływały na Ziemię w pierwszej połowie roku służyły odblokowaniu w ludziach pewnych aspektów, niezbędnych w procesie osiągnięcia etapu człowieka świadomego i budowania nowego świata. Nastał czas pracy wewnętrznej. Cel: odzyskanie świadomości mocy istoty ludzkiej, połączenie z Duszą, Bogiem, życie i funkcjonowanie w przestrzeni serca. Cel: budowa nowego świata, nowy rozdział w dziejach cywilizacji.

Energie lipca: czas pracy nad sobą.
Przestrzeń serca, osobiste centrum zarządzania.

W rzeczywistości systemowej centrum zarządzania identyfkujemy z naszym umysłem. Kiedy przychodzi etap świadomego życia okazuje się, że prawdziwie postrzega się sercem. Prawda jest niewidzialna dla oczu ludzkich, za to doskonale rozpoznaje ją serce. To tam, każdy z nas ma osobisty, unikatowy, boski kod światła. Wiadomość o swojej drodze przeznaczenia życia, przeznaczenia Duszy. Dusza zna ten kod, choć bywa, że o nim nie pamięta. Przyszedł czas, kiedy boska iskra budzi się w nas. Trwa proces prowadzący do oczyszczenia i połączena Duszy ze źródłem. Automatycznie odbywa się to także w człowieku. Uchyla się zasłona nieświadomości. Wielu już to przeszło, wielu jest w procesie. Dla niektórych czas realizacji jeszcze się nie zaczął. Nie czujcie się zaniepokojeni. Wszystko w boskim porządku. 

Trzeba w zaufaniu poddać się prowadzeniu Duszy, aby się nie zagubić w procesie. Dusza doskonale zna drogę.Trzeba wyrazić wolę poznania, otworzyć się na to, co Bóg chce Ci powiedzieć. Otworzyć poprzez przepracowanie samego siebie, odblokowanie i wyczyszczenie chmury emocjnalnej, programów umysłu, które blokują i zaciemniają obraz boskiego światła. Trzeba zintegrować w sobie bolesne ciało emocjonalne i ziemski umysł, który - gdy okiełznasz jego galopującą naturę, stanie się Twoim sprzymierzeńcem, projektorem dla prowadzenia Duszy/ serca.

Dusze doświadczają na Ziemi w zapomnieniu. To zapomnienie przekałda się na Twoją osobistą niepamięć, połączenia z Duszą, a przez nią z Bogiem. Nie pamiętasz, że masz w sobie moc dziecka bożego. Nie zdajesz sobie sprawy, że żyjesz w programie umysłu i emocji, które Tobą powodują. Uświadomienie sobie tego, nabrane dystansu, wejście w rolę obserwa wobec tego, co w Tobie, daje Ci szansę na przepracowanie siebie, dotarcie do Boga. W rezultacie spodziewaj się spełnionego, szczęśliwego życia człowieka świadomego. Życia pod przewodnictwem Duszy. To się przełoży na budowanie nowej rzeczywistości.

Przestrzeń serca, nowa jakość życia.

Przesunięcie świadomości ludzkiej w kierunku przestrzeni serca, gdzie do głosu dochodzi Dusza, przez nią Bóg, pozwoli na zbudowanie nowego świata. Otwiera się nowy rozdział w dziejach naszej cywilizacji. Przestrzeń serca, jest miejscem pozwalającym na komunikowanie się z Duszą i wszechświatem. Jest prawdziwą rzeczywistością w Nas, choć niefizyczną, jednak bardzo realną. To nasze osobiste centrum zarządzania. Tam kontaktuje się z nami Dusza, która wskazuje drogę, objawia rolę, jaką odgrywa tu na Ziemi. Jej droga w sposób bezpośredni przełoży się na Twoją drogę, gdyż jesteś emanacją Duszy w ziemskiej rzeczywistości. Ty i Dusza, razem z Bogiem tworzycie boski trójkąt, najmniejszą komórkę we Wszechświecie – podstawę i początek wszystkiego. Twojego osobistego wszechświata. Harmonia, współpraca, dzielenie się, poszanowanie drugiego istnienia, życie w przestrzeni emocji/myśli/intencji/intuicji serca, to sposób na tworzenie nowej jakości życia osobistego i zbiorowego.

Tkwimy w umysłach. Wszystko chcemy wiedzieć, rozumieć, analizować. Sprzeczamy się z prawdami innych ludzi. Chcemy przekonywać o swoich racjach. Kiedy wejdziesz w przestrzeń serca, to wszystko odpada. Pozwalasz drugiemu człowiekowi na jego prawdę, szanujesz czyjąś przestrzeń, jego drogę, ponieważ w sercu nie ma miejsca na dyskusje. Tam się po prostu JEST w zgodzie ze wszystkim. Na świadomości serca zbudujemy nowe czasy. 

Dalsze działana zmierzają w kierunku uświadomienia ludzkości, że człowiek nie jest jedyny we wszechświecie. Świat w sposób niezaprzeczlny przekona się o tym.

Dzięki Duszko za możliwość przeżywania  i świadomego uczestniczenia w tak niezwykłych czasach.

 

 

Poczytaj także:

W niewoli umysłu i emocji.