Planeta Ziemia jest ISTOTĄ DUCHOWĄ. My, ludzie i wszystko, co tu istnieje jesteśmy Jej dziećmi. Jesteśmy połączeni naszymi sercami z Sercem Matki Ziemi.

Ziemia jako Istota Duchowa.

Energia Serca Ziemi, to przepiękna energia bezwarunkowej miłości. Nasze serca zostały połączone z Jej Sercem, a przez to włączone do sieci serc otulających planetę. Odbyło się to w jakimś stopniu na poziomie ludzkości. Mam tu na myśli serca gotowe do tego procesu. Są to serca, w których mieszka bezwarunkowa miłość. Wiele serc będzie dołączać do sieci przez najbliższe miesiące i lata. Jest to jeden z etapów przechodzenia do nowego świata.

1. Serce Ziemi jest czystą, bezwarunkową MIŁOŚCIĄ. Jest to struktura wielowymiarowa, w której najintymniejszym miejscu panuje krystaliczna gęstość Boskiego Źródła. To jest ta sama częstotliwość, którą emanował tu Chrystus. To jest także oblicze Boga i jego kreacji, gdyż jak wiemy WSZYSTKO JEST NIM. Z krystaliczną strukturą możemy łączyć się świadomie poprzez przestrzeń naszego serca, po to by się wzmacniać, oczyszczać, czerpać miłość i wiedzę.

2. Tylko serca emanujące częstotliwościami miłości bezwarunkowej, będą włączane do siatki życia Nowej Ziemi. Nowa Ziemia to ta Istota, która powstała po procesach przekształcenia, kiedy spływały nowe fale (od roku 2012 do czasów obecnych). Proces energetycznego przejścia Ziemi do piątej gęstości zakończył się. To, co dzieje się obecnie z ludzkością, jest to odpowiedź naszych serc na przemianę planety – nasze dostrajanie się do częstotliwości nowych wibracji, nowego świata. Proces ten będzie trwał przez najbliższe lata. Przyniesie zmiany, których nieprzygotowana część ludzkości nie będzie w stanie pojąć.

3. W procesie przemiany jesteśmy wspierani i cokolwiek by się nie zdarzyło, on powiedzie się, ponieważ taka jest Wola Boga. Dlatego nie martwmy się niczym. Trwajmy w stanie radości, miłości, wiary w wolę Źródła.

4. SIEĆ ŻYCIA jest to otaczająca Ziemię pulsująca, energetyczna, od jasnoniebieskiej, przez białą, złotą do purpurowej struktura, w której jesteśmy połączeni z wszelkimi przejawami życia na tej planecie - od źdźbła trawy do promienia słońca – życiodajnej energii. Jako Dzieci Ziemi, jesteśmy jej integralnym elementem na równych prawach co zwierzęta, góry, lasy, woda. Odkryjmy w sobie tę prawdę.

5. Ziemia jest naszą Matką. Z Niej się rodzimy (wymiar fizyczności), w Niej trwamy i do Niej powrócimy. Ona jest przejawem żeńskiej energii Uniwersum. To majański IMOX – kosmiczny nurt boskiej kreacji. Siła Twórcza, której w fizyczności przejawem są kobiety. Energia żeńska (energia materii, energia serca) przejawi się w Nowym Świecie. Przywrócona zostanie zaburzona równowaga pomiędzy płaszczyzną rozumu (ego), a płaszczyzną serca (emocji) Ego jest męskie. Energia serca symbolizuje energię kobiecą. Nastanie pomiędzy nimi harmonia.

6. Mając połączenie z Sercem, Duszą i Siatką Życia Ziemi, uzyskaliśmy dostęp do Jej UZDRAWIAJĄCYCH MOCY.

Bardzo prawdopodobne, że ostatni czas przyniósł Wam doświadczenie połączenia z polem, z Duszą, z energią Siatki Życia i Serca Ziemi. Jeśli tak się stało ten post powinien przynieść rozpoznanie.

Z miłością.

 

Sylwia Sadowska

 

 

Poczytaj także: 

Powrót do źródła - oczyszczanie/uzdrawianie ciała i Duszy w polu Ziemi.

Pole serca - nowa świadomość ludzkości.